لوگو chemitp
En
لوگو chemitp
En

منو

گروه محصولات

سولفاور 4

سولفاور 4 کمپانی HACH کد 1206599 ریجنت پودری اندازه گیری سولفات

SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 25-mL, pk/100

ویژگی های کالا

 • دسته بندی : معرف سولفات
 • کد کالا: 1206599
 • استاندارد تست : با استاندارد متد USEPA تطابق دارد
 • دامنه کاری : 2 تا 70 میلی گرم در لیتر
 • تعداد تست : 100
 • سازنده: hach
 • متد آزمایش : 8051
 • نوع ماهیت ماده : پودر پیلو
 • واحد کالا : بسته 100 عددی pillow
 • عنوان تست : اندازه گیری سولفات به روش کدورت سنجی

مشخصات فنی

ویژگی های فنی
 • استاندارد تست : با استاندارد متد USEPA تطابق دارد
 • دامنه کاری : 2 تا 70 میلی گرم در لیتر
 • تعداد تست : 100
 • متد آزمایش : 8051
 • نوع ماهیت ماده : پودر پیلو
 • واحد کالا : بسته 100 عددی pillow
 • عنوان تست : اندازه گیری سولفات به روش کدورت سنجی