لوگو chemitp
En
لوگو chemitp
En

منو

گروه محصولات

2106769 SulfaVer 4 HACH

معرف اندازه گیری سولفات ریجنت سولفاور 4 کد 2106769 کمپانی HACH

SulfaVer Sulphate Reagent 2-70mg/L SO₄ for 10 ml Powder Pillows

ویژگی های کالا

 • دسته بندی : معرف سولفات
 • کد کالا: 2106769
 • استاندارد تست : با استاندارد متد USEPA تطابق دارد
 • دامنه کاری : 2 تا 70 میلی گرم در لیتر
 • تعداد تست : 100
 • سازنده: hach
 • متد آزمایش : 8051
 • نوع ماهیت ماده : پودر پیلو
 • واحد کالا : بسته 100 عددی pillow
 • عنوان تست : اندازه گیری سولفات به روش کدورت سنجی

مشخصات فنی

ویژگی های فنی
 • استاندارد تست : با استاندارد متد USEPA تطابق دارد
 • دامنه کاری : 2 تا 70 میلی گرم در لیتر
 • تعداد تست : 100
 • متد آزمایش : 8051
 • نوع ماهیت ماده : پودر پیلو
 • واحد کالا : بسته 100 عددی pillow
 • عنوان تست : اندازه گیری سولفات به روش کدورت سنجی

مشخصات کلی

معرف پودری سولفاور 4 جهت اندازه گیری سولفات بوسیله دستگاههای اسپکتروفتومتر کمپانی هک

SulfaVer Sulphate Reagent 2-70mg/L SO₄ for 10 ml Powder Pillows


معرف آزمایش سولفات بصورت پودری با استفاده از متد کدورت سنجی یا توربیدومتری از کمپانی HACH آمریکا با پارت نامبر 2106769  و روش آزمایش به شماره 8051 جهت اندازه گیری مقدار سولفات  درانواع آبها و پسابها کاربرد دارد.

این روش مورد تایید USEPA می باشد ودامنه اندازه گیری آزمایش از 2 تا 70 میلی گرم در لیتر برای سل های 10 میلی لیتری می باشد.

نکـته: برای اندازه گیری دقیق تر از کالیبراسیون با استانداردهای مرجع مناسب استفاده نمایید.

مشخصات فنی

مشخصات فنی
 • متد تستمتد کدورت سنجی یا توربیدیمتری تست سولفات
 • پارامتر مورد اندازه گیریسولفات
 • دستگاههای قابل استفادههمه دستگاههای فتومتری و اسپکتروفتومتری کمپانی HACH به غیر از دستگاه DR2000 و DR2010 و DR3000 و DR4000
 • شرایط نگهداریدر دمای بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد

اطلاعات ایمنی

توجــه:  

GHS07