لوگو chemitp
En
لوگو chemitp
En

منو

گروه محصولات

...

ریجنت پودری آهن فروور کد 2105769 کمپانی هک

FerroVer® Iron Reagent Powder Pillows, 10 mL, pk/100

ویژگی های کالا

 • دسته بندی : معرف آهن
 • کد کالا: 2105769
 • استاندارد تست : با استاندارد متد USEPA تطابق دارد
 • دامنه کاری : 0.02 تا 3.00 میلیگرم در لیتر
 • تعداد تست : 100
 • سازنده: hach
 • متد آزمایش : 8008
 • نوع ماهیت ماده : پودر پیلو
 • واحد کالا : بسته 100 عددی pillow
 • عنوان تست : اندازه گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری

مشخصات فنی

ویژگی های فنی
 • استاندارد تست : با استاندارد متد USEPA تطابق دارد
 • دامنه کاری : 0.02 تا 3.00 میلیگرم در لیتر
 • تعداد تست : 100
 • متد آزمایش : 8008
 • نوع ماهیت ماده : پودر پیلو
 • واحد کالا : بسته 100 عددی pillow
 • عنوان تست : اندازه گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری

مشخصات کلی

معرف پودری فروور جهت اندازه گیری اسپکتروفتومتری تست آهن کمپانی هک

2105769 - Iron Reagent FerroVer Powder Pillows , for 10 mL , pk of 100


معرف آزمایش آهن بصورت پودری با استفاده از متد فنانترولین از کمپانی HACH آمریکا با پارت نامبر 2105769  و روش آزمایش به شماره 8008 جهت اندازه گیری مقدار آهن  درانواع آبها و پسابها کاربرد دارد.

این روش مورد تایید USEPA می باشد ودامنه اندازه گیری آزمایش از 0.02 تا 3.00 میلی گرم در لیتر برای سل های 10 سی سی می باشد.

نکـته: برای اندازه گیری دقیق تر از کالیبراسیون با استانداردهای مرجع استفاده نمایید.

مشخصات فنی

مشخصات فنی
 • متد تستمتد فنانترولین تست آهن
 • پارامتر مورد اندازه گیریآهن
 • دستگاههای قابل استفادههمه دستگاههای فتومتری و اسپکتروفتومتری کمپانی HACH به غیر از دستگاه DR2000 و DR3000
 • شرایط نگهداریدر دمای بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد

اطلاعات ایمنی

توجــه:  

GHS09 GHS08 GHS05